Inžineriniai geodeziniai matavimai

Geodezijos, kartografijos ir topografijos bei nekilnojamojo turto kadastro srityje:
Topografinių planų sudarymas

Topografiniai planai rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus.

Pagal nustatytą tvarką topografinis planas galioja vienerius metus, vėliau jis atnaujinamas. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Topografiniai planai sudaromi analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais.


Inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos

LKS94 koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.  Jeigu vietovėje pastovių situacijos taškų nėra, pririšimai vaizduojami LKS 94 koordinatėmis.


Pastatų ašių ir kitų konstrukcijų ir įrenginių nužymėjimas


Žemės sklypų kadastriniai  matavimai ir planų rengimas (inžinerinių statinių ir sklypų)


Žemės sklypų ribų atstatymas

Žemės sklypo naudojimo tvarkos tarp bendrasavininkų nustatymas

Šie darbai atliekami, norint atsidalinti žemės sklypą, nekeičiant jo teisinio statuso ir esamų savininkų. Taip pat, norint tiksliai žinoti savo sklypo ribas, esant keliems sklypo savininkams.

Nustačius naudojimosi tvarką tarp sklypo bendraturčių, planas dažniausiai yra tvirtinamas notariškai.

Geoinformacinių sistemų ir skaitmeninių žemėlapių srityje:
• Duomenų specifikavimas InGis pagrindu
• Planinės medžiagos (rastriniai vaizdai) susiejimas su valstybine LKS-94 koordinačių sistema

• Georeferencinių duomenų bazių sudarymas ir administravimas

UAB „Kelvista“ naudoja pažangiausius matavimo instrumentus (elektroninius tacheometrus bei dvidažnius GPS imtuvus) bei naujausią CAD, GIS programinę įrangą.

Ä®monėje dirba kvalifikuotų, turinčių patirtį atitinkamose srityse specialistų kolektyvas.